Avantatges dels làsers de fibra per a la seva permeabilitat futura en indústries líders

a casa / Bloc / Avantatges dels làsers de fibra per a la seva permeabilitat futura en indústries líders

Els làsers de fibra tenen els avantatges d'una bona qualitat del feix làser de sortida, una alta eficiència electro-òptica, una àmplia gamma de materials de treball, un baix cost d'operació integral i un altre rendiment tècnic i econòmic. En comparació amb els làsers de CO2, els làsers de fibra tenen una major eficiència de conversió i un menor cost d'ús. Segons el càlcul, el cost d'ús dels làsers de fibra és de 23,4 RMB per hora, el cost d'ús dels làsers de CO2 és de 39,1 RMB per hora. Els làsers de fibra tenen una potència, una eficiència més alta i són lliures d'ajustar-se o mantenir. En cas contrari, la seva permeabilitat té un gran avenç.

Els làsers de fibra es classifiquen habitualment per tipus de materials de fibra òptica, nombre de longituds d'ona de sortida del làser i característiques de sortida. Segons els tipus de materials de fibra òptica, els làsers de fibra es poden classificar en làsers de fibra de cristall, làsers de fibra òptica no lineal, làsers de fibra dopada amb terres rares i làsers de fibra plàstica.

Els làsers de fibra s'utilitzen àmpliament en processament industrial, comunicació de fibra, entreteniment, armes militars i aeroespacial. Ordenats per potència de sortida, mètodes de treball, banda d'ona i elements de terres rares dopats, hi ha més de 100 tipus de làsers de fibra per satisfer les demandes específiques dels aparells de la indústria. Per exemple, la banda infraroja mitjana és segura per als ulls humans i es pot absorbir molt a l'aigua, de manera que és un il·luminador làser mèdic ideal. La fibra dopada amb Er és capaç d'obrir la comunicació de fibra per a la seva ona adequada, per tant, s'utilitza àmpliament a l'àrea de comunicació de fibra. A causa de les característiques visibles, el làser verd és indispensable en l'entreteniment i la projecció.